tirsdag 6. mars 2012

Kuveske:)

Det blei ikkje byveske, men "gårdsveske" tell ei flott dame på Finnøy, nemlig ho Ann-Merethe som fylte 50 heromdagen! Veska e en kombinasjon av Kuløper'n og Byveska, begge to AnnaKa-mønster:)
Etter å ha fått bygdeutviklingsprisen for Nordland for nyskapninga ho og han Helge ha sørga førr på gården, syns æ ho budre ha ei Øverås Gård-veske:)